Tékila ayɩ

Fʊ́ táalɩ la fʊ́ tiitá la tákalada kasɩ mɔ́ɩ mʊ́nɩ sʊ la fʊ́ tékila ayɩ la fʊ́ buŋá baa sa ayɩ fʊ́-laabaalʊ. Ɩ máŋ jí tɩ́lasɩ yɛ fʊ́ sɛɛlɩ́ fʊ́-dɩnyɩŋdɩ alaa fʊ́́-méeli adɩlɛɛsɩ sé ɩ́ ŋ́ jɩ́ fʊ́ ŋ́ kusi akʊ nɩ fʊ wáŋla bʊcɔɔwɛɛ.

Target Image